Tasawuf : Satu Pengenalan


APAKAH ERTI TASAWUF?

Berkata Imam Junaid :

Tasawuf ialah mensucikan hati daripada tertambat dengan makhluk, meninggalkan perangai tabi'e yang buruk, memadamkan sifar-sifat kemanusiaan (yang buruk), menjauhi dorongan nafsu, bersifat dengan sifat kerohanian, berpegang dengan hakikat segala perkataan, mengutamakan ALlah pada setiap masa, menasihati seluruh umat, menyempurnakan janji kepada ALlah dan mengikut syar'iat RasuluLlah sallaLLahu 'alaihi wasallam.

Al Tusturi radiyaLLahu 'anhu berkata :
Ahli sufi ialah orang-orang yang mensucikan dirinya daripada kekotoran, memenuhi fikirannya dengan bertafakur (memikirkan kebesaran ALlah) dan memutuskan hubungan (hati) dengan manusia untuk menuju kepada ALlah dan sama di sisinya antara emas dan lumpur
- Tazkirah al Au'liya' karangan al 'Atthor (1/364)


APAKAH MAKNA PERKATAAN SUFI?

Ketahuilah bahawa di sisi ahli bahasa, kalimah sufi mempunyai bermacam-macam makna. Di antara pendapat mereka ialah :

Kalimah sufi diambil dari perkataan ahli suffah iaitu orang-orang yang tinggal di anjung Masjid Nabawi di Madinah yang disediakan oleh RasuluLlah sallaLlahu 'alaihi wasallam untuk sahabat-sahabatnya yang miskin. Mereka telah memutuskan hubungan dengan dunia dan meluangkan masa untuk beribadah.

Dikatakan kalimah sufi diambil dari perkataan orang yang berada di sof yang pertama.

Dikatakan jua ia berasal dari perkataan mensucikan hati.

Dikatakan, ia dinisbahkan kepada pakaian berbulu.

Imam al Subki bernasyid :


Telah bercanggah pendapat manusia semenjak dahulu di dalam memberikan makna sufi,
Dan mereka telah berselisih pendapat padanya, mereka menyangka ia terbit daripada perkataan suf (pakaian daripada bulu kambing),
Dan aku tidak sekali-kali memberikan nnama ini melainkan kepada pemuda yang telah mensucikan dirinya, maka ia menjadi sufi (bersih) sehingga dinamakan sebagai sufi."
Tasawuf bukanlah suatu mazhab kerana tasawuf merupakan suluk, adab dan jalan menuju ALlah, melalui seseorang Masyaikh Murabbi (guru pendidik).

APAKAH DIA USUL TASAWUF?

Usul Tasawuf sebagaimana yang disebut oleh Sahl al Tasturi mengandungi enam perkara :

1. Berpegang dengan Kitab ALlah.

2. Mengikut Sunnah RasuluLlah sallaLLahu 'alaihi wasallam

3. Memakan makanan yang halal
4. Meninggalkan kezaliman
5. Menjauhi maksiat
6. Bertaubat

7. Menunaikan segala hak kewajipan

(Al - Tobaqat al Kubra karangan Imam al Sya'rani (1/66)

Sumber : http://jomfaham.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Artikel Popular